12 października 2017 roku w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych miało miejsce spotkanie przedstawicieli Okręgowych Izb Radców Prawnych, pełniących funkcję koordynatorów ds. edukacji prawnej.

Podczas spotkania omówiono i zaplanowano działania edukacyjne realizowane do końca roku 2017, obejmujące swym oddziaływaniem obszary poszczególnych izb jak i poziom centralny. Omówiono założenia i cele III edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs wiedzy o prawie. W związku z planowaną modyfikacją formuły Akademii, koordynatorzy spotkali się z przedstawicielami firmy informatycznej precyzując szczegóły przedsięwzięcia.

Omówiono również metody i sposoby finansowania edukacji prawnej, podsumowano działania w obszarze edukacji prawnej realizowanych w poszczególnych OIRP oraz przyjęto zarys programu i harmonogramu kolejnych działań podnoszących świadomość prawną.