W dniach 22 – 23 września 2016 roku w Poznaniu miało miejsce kilka ciekawych, potrzebnych i inspirujących wydarzeń korespondujących z przedmiotem i celami działalności Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych zorganizowało:

  • Spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej CEP KRRP
  • Debatę publiczną na temat rozwoju edukacji prawnej
  • Konferencję poświęconą włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej

Dnia 23 września 2016 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbyło się spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej reprezentujących Okręgowe Izby Radców Prawnych. Spotkanie koordynatorów miało charakter roboczy, a jego celami było podsumowanie Pierwszej Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, omówienie metod i sposobów finansowania edukacji prawnej, podsumowanie działań w obszarze edukacji prawnej realizowanych w poszczególnych OIRP oraz przyjęcie programu i harmonogramu kolejnych działań podnoszących świadomość prawną.

Celem debaty publicznej na temat rozwoju edukacji prawnej było budowanie partnerstwa społecznego na rzecz edukacji prawnej i wypracowanie instrumentarium realizacyjnego edukacji prawnej, które nie jest określone ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Debata odbyła się z udziałem m.in. Prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego, europoseł Krystyny Łybackiej, Jędrzeja Solarskiego (wiceprezydenta Poznania), Teresy Karczyńskiej-Szumilas (Iustitia), Macieja Sopołko (Helsińska Fundacja Praw Człowieka),Michała Łachecklego, Alicji Okrucińskiej, Anna Wiktorow (ELSA Poland) oraz nauczycieli, studentów i uczniów. Spotkanie poprowadziła mec. Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Konferencja „Mediacje w szkole – kształtowanie odpowiedzialnych postaw uczniów i pozytywnych relacji w środowisku szkolnym” poświęcona była włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie wprowadzającym: „Mediacje rówieśnicze – atut wychowawczy – z perspektywy dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego oraz warsztatach nt. wykorzystania mediacji w procesie zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych, miejsca mediacji w pracy kadry pedagogicznej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacja OIRP Lublin „Znam Prawo””reprezentowane były podczas wskazanych spotkań przez prezesa fundacji mec. Michała Czerwonkę.

Informacje o celach i realizowanych przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Radcy Radców Prawnych zadaniach – można znaleźć pod adresem http://centrumedukacjiprawnej.pl/.