Dnia 3 października 2018 roku w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych miało miejsce spotkanie przedstawicieli Okręgowych Izb Radców Prawnych, pełniących funkcję koordynatorów ds. edukacji prawnej. Nasza Izba reprezentowana była przez mec. Michała Czerwonkę.

Podczas spotkania omówiono i zaplanowano działania edukacyjne realizowane do końca roku 2018, obejmujące swym oddziaływaniem obszary poszczególnych izb jak i poziom centralny. Omówiono założenia i cele IV edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs wiedzy o prawie. Koordynatorzy dyskutowali nad koniecznymi zmianami w formule Akademii. Omówiono wstępne założenia interaktywnej gry szkoleniowej, która w swych założeniach ma pomóc w podnoszeniu świadomości prawnej dzieci i młodzieży.

Koordynatorzy podzielili się doświadczeniami z poszczególnych izb, realizowanymi projektami, dobrymi praktykami – służącymi edukacji prawnej oraz promocji zawodu radcy prawnego.