Fundacja w sposób stały bierze udział w przedsięwzięciach edukacyjnych oraz prowadzi regularne spotkania w szkołach z województwa lubelskiego.

W ostatnim okresie radcowie prawni spotkali się z uczniami IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie oraz Zespołu Szkół nr V im. Jana Pawła II w Lublinie. Zajęcia w szkołach przeprowadzili radcowie prawni: Judyta Kołodziej – Delekta oraz Michał Czerwonka.

Każdorazowo z koordynatorami działań edukacyjnych ze strony szkoły uzgadniany był zakres tematyczny spotkania, a tematami były m.in. reguły postępowania cywilnego oraz karnego, prawo konstytucyjne, regulacje i opis zawodów prawniczych. W przyszłości zaplanowanie są działania mające na celu poszerzać współpracę ze szkołami poprzez stworzenie wspólnego programu kształcenia w zakresie wiedzy o prawie oraz współorganizowania konkursów przedmiotowych.

Placówki edukacyjne chcące nawiązać współpracę w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu z Fundacją.