Coraz większym zainteresowaniem lubelskich szkół cieszą się lekcje o zwodach prawniczych.

Mecenas Aneta Bernat po raz kolejny przeprowadziła według autorskiego programu lekcje pod tytułem „Radca prawny – kto to taki?” Zajęcia na temat zawodów prawniczych, a w szczególności zawodzie radcy prawnego, przeprowadzone zostały pod koniec roku szkolnego w Gimnazjum nr 19 w Lublinie im. Józefa Czechowicza w Lublinie, przy ul. Szkolnej 6.

Zajęcia były rozłożone na 2 i pół godzin lekcyjnej i obejmowały następujące zagadnienia:
1. Radca prawny – kto to taki? Genealogia zawodu radcy prawnego oraz zawodu pełnomocnika – w szerokim ujęciu – na ziemiach polskich,  począwszy od XII wieku.
2. Po co nam sądy? Przybliżenie zasad funkcjonowania sądu.
3. Przybliżenie znaczenia m.in. takich pojęć jak: Temida, Toga, Paragraf, Kodeksy i inne.
4. Inscenizacja procesu sądowego z udziałem gimnazjalistów.

Ponadto w oparciu o przekazywane treści oraz specjalnie opracowane rysunki – z opcją do wpisywania wypowiedzi uczestników procesu,  został przeprowadzony konkurs i wyłonieni laureaci. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyła się inscenizacja procesu. Zajęcia dzięki ciekawemu i innowacyjnemu programowi cieszą się zainteresowaniem, angażując uczestników i nauczycieli.