23 marca 2018 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” a XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie.

Strony porozumienia zadeklarowały gotowość wspierania i rozwijania współpracy w zakresie poszerzania i pogłębianie wiedzy o prawie uczniów, zwiększania świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

W ramach porozumienia radcowie prawni „zaprzyjaźnieni” z Fundacją, prowadzić będą wykłady, realizować zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów Liceum. Świadczyć będą pomoc w prezentacji wiedzy prawnej na terenie szkoły.

Pierwsze zajęcia odbyły się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych, w ośrodku dydaktyczno – szkoleniowym.