Jako załącznik do niniejszej wiadomości dołączony został Poradnik o mediacji dla prawników – Zestaw narzędzi do doskonalenia mediacji.

Poradnik opracowany został wspólnie przez Europejską Komisję na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) oraz Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Głównym celem niniejszego poradnika jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie różnych wyzwań zawodowych, możliwości i zachęt dla prawników, które wynikają z korzystania z mediacji, oraz przedstawienie korzyści dla klientów.

Zapraszamy do lektury.