W dniach 13 i 20 stycznia 2018 miało miejsce szkolenie z zakresu mediacji dla kandydatów na mediatorów, organizowane przez Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”. Szkolenie przybliżało tematykę mediacji w dwóch obszarach: prawnym oraz psychologicznym.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

 • Procedury mediacyjne w Polsce i na świecie,
 • Zasady prowadzenia mediacji gospodarczych,
 • Rola pełnomocników stron w procesie mediacji,
 • Sporządzanie umowy o przeprowadzenie mediacji gospodarczej, zawieranie kontraktu, rola spotkań na osobności,
 • Ugody mediacyjne i ich aspekty prawne,
 • Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • Rodzaje i zastosowanie mediacji,
 • Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora,
 • Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji,
 • Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne,
 • Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),
 • Ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna,
 • Specyfika konfliktów rodzinnych rozwiązywanych w postępowaniu mediacyjnym,
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji rodzinnej, sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej (nierównowaga stron, przemoc, opór) i sposoby radzenia sobie.

W szkoleniu wzięło udział 35 osób. Planowane są kolejne edycje szkoleń z zakresu mediacji. Wszystkie informacje dotyczące terminów planowanych szkoleń, zakresów tematycznych, trenerów – publikowane będą na stronach Fundacji „Znam Prawo”.