Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ustanowiona została przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w dniu 7 marca 2016 r., a z dniem 31 marca 2016 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610238.

Korzystając z wiedzy, profesjonalizmu, zaangażowania i entuzjazmu radców prawnych działających w ramach Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” chcemy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa, promować zawód radcy prawnego oraz wskazywać zalety i korzyści płynące z profesjonalnej pomocy prawnej.

Poniżej zaprezentowane zostało podsumowanie działań, inicjatyw, form zaangażowania Fundacji, które najlepiej określają ideę i kierunek działania organizacji w pierwszym okresie jej funkcjonowania.

 • Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami społecznymi w zakresie podnoszenia świadomości prawnej, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, działań edukacyjnych.
 • Regularne spotkania edukacyjne w szkołach Województwa Lubelskiego Tematyka powyższych spotkań, lekcji prawa, dyskusji panelowych każdorazowo jest uzgadniana z koordynatorem ze strony placówki oświatowej w kontekście programu nauczania, z akcentem na praktykę stosowania prawa, podnoszenie świadomości prawnej. Lekcje prowadzą radcowie prawni wspierający działania fundacji.
 • Dyżury eksperckie oraz Cykliczne audycje w TVP 3 Lublin i Radiu Lublin o charakterze edukacyjnym, podnoszące świadomość prawną obywateli oraz promujące zawód radcy prawnego.
 • Nawiązanie współpracy z doradcami metodycznymi historii i WOS Miasta Lublin w celu wdrażania oraz podkreślania roli edukacji prawnej w programach nauczania i scenariuszach lekcji.
 • Zaangażowanie w organizację / wsparcie / objęcie patronatem / promowanie konkursów i akcji edukacyjnych: Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych, Konkursu „Sprzeciw!” – konkurs prawniczy dla szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs „Gry Prawnicze”- konkurs dla studentów organizowany przez samorządy studenckie.
 • Promowanie oraz zaangażowanie się radców prawnych wspierających Fundację w dwie edycje akcji „Tydzień Konstytucyjny” – organizowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Spotkanie z Lubelskim Kuratorem Oświaty w zakresie możliwych form współpracy Fundacji w przestrzeni szeroko pojętej edukacji prawnej dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.
 • Nawiązanie współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu i realizacja zajęć edukacyjnych podczas akcji charytatywnej organizowanej przez LKB.
 • Podpisanie porozumienia o współpracy z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie w celu dostarczenia osobom pokrzywdzonym przestępstwem pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej, informowania o przysługujących prawach oraz udzielania wsparcia na różnych etapach radzenia sobie przez pokrzywdzonych z kryzysową sytuacją.
 • Udział członków zarządu Fundacji: w Spotkaniach koordynatorów ds. edukacji prawnej, Debacie publicznej na temat rozwoju edukacji prawnej, Konferencji poświęconej włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej, Konferencji podsumowującą projekt OIRP Poznań i Centrum Edukacji Prawnej dotyczący mediacji rówieśniczych.
 • Objęcie przez Fundację patronatem profilu klas nauk społecznych w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.
 • Podjęcie działań w celu zintensyfikowania aktywności przedstawicieli organów administracji publicznej, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie ustawowych zadań związanych z edukacją prawną – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.