W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2016/2017 warto podsumować ciekawe i innowacyjne przedsięwzięcie realizowane przez Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo”.

Na mocy umowy o współpracę zawartej 25 listopada 2016 roku pomiędzy Fundacją a XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Fundacja „Znam Prawo” objęła patronat nad profilem klas nauk społecznych. Objęte patronatem klasy na poziomach od I do III w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie noszą nazwę „Klasa nauk społecznych – klasa patronacka Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie”.

Radcowie prawni OIRP Lublin poprowadzili serię spotkań, lekcji, zajęć edukacyjno – informacyjnych dla uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego. Podnoszenie świadomości obywatelskiej i prawnej uczniów, budowanie prawidłowych postaw i zachowań uczniów, uczenie szacunku dla prawa i uniwersalnych wartości obowiązujących w naszym społeczeństwie – to główne cele projektu. Korzystając z wiedzy praktycznej radców prawnych, uczniowie dowiedzieli się o regułach wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wymagań i predyspozycji charakterologicznych niezbędnych do jego wykonywania jako zawodu zaufania publicznego.

Finałem przedsięwzięcia w roku szkolnym 2016/2017 była symulacja rozprawy sądowej, zrealizowana przez uczniów, która odbyła się 6 marca 2017 roku w siedzibie Izby. Całość symulacji była rejestrowana (obraz, dźwięk), a jej przebieg, charakterystyka, postawa odtwórców poszczególnych ról, właściwe przepisy prawa były przedmiotem spotkania podsumowującego w kolejnych dnia w XXIV LO.