Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacja OIRP „Znam Prawo” w Lublinie objęły patronat nad konkursem prawniczym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „SPRZECIW”.

Konkurs „Sprzeciw!” jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce, który pozwala uczniom wcielić się w rolę uczestników procesu: stron, profesjonalnych pełnomocników i świadków. Podczas symulacji procesowych, rozgrywających się w specjalnie zaadaptowanych salach, mają oni niepowtarzalną okazję, by zaprezentować wiedzę na temat przepisów prawa, wykazać się sztuką argumentacji i szybkością reakcji – tym, co cechuje każdego dobrego prawnika.

Ocenie podlega zarówno merytoryczność wypowiedzi, jak i zachowanie na sali sądowej, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem. Na zwycięzców czeka bowiem atrakcyjne, wartościowe nagrody rzeczowe oraz warsztaty w renomowanych kancelariach.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Wojewoda Lubelski.

Szczegółowe informacje na stronie www.konkurssprzeciw.pl