Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu zorganizowało po raz pierwszy Ogólnopolską Akademię – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Zarząd Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie w sposób czynny włączyli się w organizację Konkursu.

Konkurs jest częścią programu edukacyjnego „Szkoła bliższa prawu”. W założeniu organizatorów, poszerzyć ma wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wiedzę prawną, udoskonalić ich umiejętności komunikacyjne i oratorskie oraz sprawdzić kreatywność oraz zdolność komunikacji.
Konkurs odbył się w trzech etapach. Etap pierwszy, który zaplanowano na 30 marca, miał miejsce w szkołach, które zgłosiły się do konkursu. Składał się z części pisemnej – testu oraz wypowiedzi ustnej przed komisją szkolną. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 najlepszych uczniów z danej placówki. Etap okręgowy został przeprowadzony 27 kwietnia w siedzibach Okręgowych Izb Radców Prawnych, w tym w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Uczniowie, o tej samej godzinie w tym samym dniu w całej Polsce, rozwiązali zadanie pisemne. Następnie wzięli udział w części ustnej, obejmującej wypowiedź przed publicznością na zadany temat. Etap trzeci – centralny odbył się w Warszawie 17 i 18 maja. Polegał na wypowiedzi ustnej przed Komisją Centralną Akademii – Konkursu. Dla finalistów organizator przewidział nagrody pieniężne oraz rzeczowe, a także wizyty studyjne w instytucjach Unii Europejskiej.

Źródłem wiedzy dla młodych uczestników były dwa podręczniki: „Przychodzi uczeń do prawnika…” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego (etap szkolny i okręgowy) oraz „Lex bez łez” pod redakcją dr hab. Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak (etap centralny).
Lista regionalnych koordynatorów edukacji prawnej oraz szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.

Członkami Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie byli: Marek Pawłowski Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, Michał Czerwonka jako koordynator ds. edukacji prawnej, Marzenna Grzeszczyk – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katarzyna Filipek, Andrzej Pruszkowski, Ireneusz Misiejuk – członkowie komisji.