Za nami kolejna edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów jest częścią programu edukacyjnego „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017 realizowanego Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.

Członkowie Zarządu Fundacji Okręgowej Izby radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” po raz kolejny włączyli się w organizację etapu okręgowego Ogólnopolskiej Akademii, który miał miejsce 25 kwietnia 2017 roku. Etap Okręgowy odbył się w siedzibie Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego OIRP Lublin.

Laureatami etapu zostało sześciu uczniów, reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja. Zwycięzcami zostali: Henrykowski Michał (Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Skrudkach), Godlewska Magda (Szkoła Podstawowa nr 1 w Terespolu), Pikuła Wiktor (Szkoła Podstawowa nr 1 w Terespolu), Kawka Julia (Gimnazjum w Żyrzynie), Koryciński Filip (Publiczne Gimnazjum w Zalesiu), Komorowska Karolina (Gimnazjum w Poniatowej).

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.