Dnia 1 października 2018 roku odbyło się spotkanie klasy pierwszej nauk społecznych, klasy patronackiej Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych, z radcą prawnym Michałem Czerwonką. W ten sposób rozpoczął się kolejny cykl warsztatów i prelekcji klas patronackich z przedstawicielami Fundacji. Uczniowie podjęli dyskusję nad granicami wolności osobistej, prawami i obowiązkami obywatela, poznali charakterystykę zawodów prawniczych.

3 października 2018 roku, radca prawny Andrzej Pruszkowski, wprowadził klasy trzecie technikum w tematykę ubezpieczeń społecznych. Rola ubezpieczeń, rodzaje, podmiot ubezpieczający, stopień swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczeń to tylko kilka z szeregu pojęć, które pojawiły się podczas dwugodzinnych warsztatów.