Jedną z nagród Konkursu „Jak wyobrażam sobie pracę radcy prawnego”, zorganizowanego w tym roku dla uczniów szkół podstawowych przez Fundację OIRP „Znam Prawo”, są lekcje prawa realizowane przez radców prawnych w placówkach laureatów konkursu.

W dniu 14 czerwca 2017 roku „Lekcja Prawa – Nagroda” odbyła się w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie. Uczestnikami lekcji byli uczniowie 1 klasy. Interesującymi i inspirującymi były opinie Dzieci na temat: praworządności, znaczenia i roli prawa, demokracji.

Edukacja prawna najmłodszych w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest skutecznym działaniem profilaktycznym, zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu, uczy świadomości prawnej oraz co bardzo istotne kształtuje poczucie odpowiedzialności i szacunku dla prawa i wartości.

Działania edukacyjno – informacyjne o wskazanym powyżej charakterze są niezmiennie jednym z priorytetów Fundacji OIRP „Znam Prawo”.