Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne konsultacje prawne odbywające się cyklicznie, w co drugi piątek miesiąca, w siedzibie Fundacji, w godzinach 17.00 – 19.30, począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Konsultacje prowadzić będą radcowie prawni i aplikanci radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Celem konsultacji jest przybliżenie zagadnień prawnych i udzielenie bieżących porad mieszkańcom, którzy nie są objęci systemem nieodpłatnej pomocy prawnej, a znajdują się w trudnej sytuacji losowej, materialnej, rodzinnej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze stanowiącym zakres terytorialny działania OIRP w Lublinie (http://oirp.lublin.pl/o-izbie/obszar-dzialania-izby).

Z tej przyczyny, że liczba osób, które mogą uzyskać pomoc w danym terminie jest ograniczona – prosimy o dokonywanie zapytań o możliwość skorzystania z konsultacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem http://fundacja.oirp.lu/kontakt/ na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem spotkania.