W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Dydaktyczno- Szkoleniowym OIRP w Lublinie odbył się finał II edycji Konkursu wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacji „Znam Prawo”. Konkurs skierowany był do studentów z całej Polski studiujących na II, III, IV i V roku studiów na kierunku Prawo.

Wydarzenie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przygotowaniu pracy pisemnej na temat „Granice tajemnicy zawodowej radcy prawnego pozostającego w stosunku pracy w organach administracji publicznej”, natomiast drugi – finałowy polegał na przeprowadzeniu rozmowy i odpowiedzi wyłonionych uczestników, na pytania Jury konkursowego w zakresie tematyki objętej pracą pisemną.

W skład Jury konkursowego weszli: prof. dr hab. radca prawny Arkadiusz Bereza Dziekan Rady OIRP w Lublinie, jako Przewodniczący, dr radca prawny Patrycja Kozłowska-Kalisz Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Lublinie, radca prawny Marek Mazur, radca prawny Ireneusz Misiejuk Wiceprezes Fundacji „Znam Prawo” oraz aplikant radcowski Karolina Kalinowska, pełniąca funkcję Sekretarza.

Pierwsze miejsce w Konkursie zajęła Magdalena Pieczniak studentka II roku Prawa z Wydziału Prawa i Administracji UMCS, zaś nagrodą dla zwyciężczyni jest płatna miesięczna praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie. Pani Magdalena Pieczniak została także laureatką nagrody publiczności wyłonioną w drodze tajnego głosowania otrzymując voucher na książki, fundatorem tej nagrody jest księgarnia Naukowa. Wszyscy finaliści otrzymali vouchery na książki, dyplomy oraz drobne upominki.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. prof. dr hab. Anna Przyborowska- Klimczak- Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny Halina Ejsmond- Zając- członek Prezydium Rady OIRP w Lublinie oraz dr radca prawny Monika Kępa Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Profesji Prawniczych. Przybyli także radcowie prawni, aplikacji radcowscy i studenci.