W dniu 10 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie odbyła się konferencja prasowa  podsumowującą realizację projektu  „Prawo Przeciw Dyskryminacji” -Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Projekt zrealizowany został ze środków Miasta Lublin.

W konferencji prasowej uczestniczyli:

  • r. pr. Michał Czerwonka – Prezes Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
  • Marian Klimczak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie
  • dr Anna Szymczyk – Furgał – opiekun merytoryczny projektu ze strony szkoły
  • Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 – uczestnicy projektu

W ramach projektu radcowie prawni zrealizowali zajęcia dla uczniów lubelskich szkół. Zajęcia prowadzone były w oparciu o trzy moduły: Prawa człowieka i obywatela, Prawo przeciwko dyskryminacji, Komunikacja, spór bez agresji.

Celami działań było:

  • przeciwdziałanie agresji w życiu codziennym, zawodowym, publicznym,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji,
  • podnoszenie świadomości prawnej młodzieży,
  • budowanie postawy szacunku wobec prawa,
  • budowanie postaw obywatelskich,

W zajęciach dydaktycznych wzięło udział ok. 1000 uczniów z lubelskich szkół, zrealizowano 120 godzin dydaktycznych zajęć.