Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” podpisała kolejne porozumienie o współpracy. Do grona partnerów dołączyło XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, mające swoją siedzibę przy ul. Ignacego Rzeckiego 10.

Strony partnerstwa zadeklarowały gotowość wspierania i rozwijania współpracy w zakresie poszerzania i pogłębianie wiedzy o prawie uczniów, zwiększania świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Pierwsza zajęcia z uczniami odbyły się 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie OIRP Lublin, w ośrodku dydaktyczno – szkoleniowym. Pierwsze zajęcia obejmowały swoim programem: charakterystykę i podział zawodów prawniczych, przybliżenie zawodu i uprawnień radców prawnych, uczniowie podejmowali refleksję na temat uniwersalnych wartości tj. prawo, wolność, demokracja, sprawiedliwość. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali upominki. Pierwsze zajęcia poprowadzone zostały przez mec. Michała Czerwonkę.

W ramach zawartego porozumienia, w przyszłości radcowie prawni „zaprzyjaźnieni” z Fundacją, prowadzić będą wykłady, realizować zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów Liceum. Świadczyć będą również pomoc w prezentacji wiedzy prawnej na terenie szkoły.