Po raz kolejny młodzi ludzie interesujący się prawem wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Prawie organizowanym przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej uczniów, zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji oraz przygotowanie uczniów do egzaminów w zakresie przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII szkół podstawowych województwa lubelskiego. Do rywalizacji w II etapie zgłosiło się 18 zespołów.

Honorowy patronat nad zmaganiami konkursowymi objął Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Lublinie. W jury etapu finałowego konkursu zasiadali prof. dr hab. Dariusz Dudek, Małgorzata Bednara-Kowal przedstawiciel Izby Notarialnej oraz mec. Michał Czerwonka z ramienia Fundacji „Znam Prawo”.

Co warte podkreślenia wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa. Po raz pierwszy w etapie finałowym miała miejsce dogrywka. Wyniki Konkursu Wiedzy o Prawie 2018 przedstawiają się następująco: I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Świdniku, II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie, III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej.