Dnia 18 września 2019 roku na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbyła się uroczysta inauguracja klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II.

Uczniowie klas prawniczych uniwersyteckich, posiadających patronat Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, otrzymali z rąk prodziekana ds. nauki – Pana dr hab. Michała Domagały indeksy.

Przez cały okres szkoły średniej uczniowie spotykać się będą z radcami prawnymi skupionymi w ramach Fundacji „Znam Prawo” oraz będą uczestniczyć w zajęciach z prawa prowadzonych przez pracowników naukowych KUL.

Całość działań realizowanych przez Fundację, Uniwersytet, Pedagogów XXIV LO ma na celu podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, uczenie szacunku do prawa, budowanie postaw obywatelskich.