Dnia 3 września 2018 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Na mocy umowy o współpracę pomiędzy Fundacją a XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, Fundacja „Znam Prawo” patronuje klasom o profilu nauk społecznych.

Podczas uroczystej inauguracji spotkali się uczniowie klas pierwszych, ich rodzice, wychowawcy, dyrekcja i zaproszeni Goście. Fundację reprezentował mec. Andrzej Pruszkowski. W trakcie uroczystości zaproszeni goście podkreślali wagę współpracy na polu podnoszenia świadomości prawnej młodzieży, budowania prawidłowych postaw i zachowań uczniów, uczenia szacunku dla prawa i uniwersalnych wartości obowiązujących w naszym społeczeństwie. Zwrócona uwagę na tradycje patriotyczne pielęgnowane w szkole i możliwości samorozwoju uczniów.

Również w roku szkolnym 2018/2019 radcowie prawni OIRP Lublin prowadzić będą spotkania, lekcje, zajęcia edukacyjno – informacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.