Dnia 4 września 2017 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Na mocy umowy o współpracę pomiędzy Fundacją a XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, Fundacja „Znam Prawo” patronuje klasom o profilu nauk społecznych.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście podkreślali wagę współpracy na polu podnoszenia świadomości prawnej młodzieży, budowania prawidłowych postaw i zachowań uczniów, uczenia szacunku dla prawa i uniwersalnych wartości obowiązujących w naszym społeczeństwie

Również w roku szkolnym 2017/2018 radcowie prawni OIRP Lublin prowadzić będą spotkania, lekcje, zajęcia edukacyjno – informacyjnych dla uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego.

Dodatkowe informacje: http://www.zs5.lublin.pl/inauguracja-roku-szkolnego-2017-2018,4856.html