Członkowie Zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, po raz kolejny włączyli się w organizację etapu okręgowego Ogólnopolskiej Akademii, który miał miejsce 25 kwietnia 2018 roku. Na poziomie krajowym realizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Ogólnopolski konkurs przeprowadzany jest od 2016 roku.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Etap Okręgowy odbył się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i składał się z części pisemnej i wypowiedzi ustnej na zadany temat.
Do zadania pisemnego przystąpili wszyscy uczestnicy o tej samej godzinie w tym samym dniu w całej Polsce. Na rozwiązanie zadania pisemnego uczestnicy mieli jedną godzinę.
Po etapie pisemnym nastąpił etap ustny.

W tegorocznym etapie okręgowym wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjum województwa lubelskiego.

Zwycięzcami lubelskiego etapu okręgowego zostali:

Szkoły Podstawowe: Magda Godlewska z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu.

Gimnazja: Kamil Krzos z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Gimnazjum nr 6 w Lublinie.

Najlepsi uczniowie z każdego okręgu wezmą udział w finale, który odbędzie się w Warszawie. Na stronie internetowej http://centrumedukacjiprawnej.pl znaleźć można wszystkie informacje na temat konkursu, a także listy uczestników drugiego etapu.