W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Dydaktyczno – Szkoleniowym OIRP w Lublinie odbył się finał III edycji Konkursu wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacji „Znam Prawo”.

Wydarzenie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przygotowaniu pracy pisemnej na temat „Niezależność radcy prawnego świadczącego pomoc prawną w ramach stosunku pracy”, natomiast drugi – finałowy polegał na przeprowadzeniu rozmowy i odpowiedzi wyłonionych uczestników, na pytania Jury konkursowego w zakresie tematyki objętej pracą pisemną.
Jury konkursowemu przewodniczył prof. dr hab. Arkadiusz Bereza Dziekan Rady OIRP w Lublinie. W skład Jury wchodzili radcowie prawni Katarzyna Klech, Marek Mazur, Michał Czerwonka – Prezes Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo” oraz aplikant radcowski Kamil Klamer, pełniący funkcję Sekretarza.

W tym roku główną nagrodę tj. płatną miesięczną praktykę w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie uzyskał Kamil Bradliński, student III roku prawa na UMCS.