Miło nam poinformować o nadaniu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” statusu organizacji pożytku publicznego.

Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia lub fundacje działające pro bono. Wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez Organizacje Pożytku Publicznego przeznaczane są na realizację celów statutowych. Aktywność organizacji skupia się na wspieraniu publicznego dobra. W swojej działalności skupiają ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię na inicjatywy społecznie ważne.

Pod poniższym linkiem znajdują się podstawowe informacje o przywilejach i prawach organizacji pożytku publicznego
https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/10/prawa-i-obowi%C4%85zki-opp.pdf.