Dnia 5 kwietnia 2017 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie odbył się etap finałowy Konkursu wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Była to druga faza Konkursu, który miał swój początek 10 lutego br. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie objęła swoim patronatem przedsięwzięcie.

Wydarzenie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na napisaniu pracy na temat „Przekroczenie granic wolności słowa w wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, która musiała spełniać kryteria określone w Regulaminie konkursu. Drugi etap polegał na prezentacji treści przygotowanej pracy pisemnej oraz odpowiedzi przed jury konkursowym.

W skład konkursowego Jury wchodzili: dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw., Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie – Przewodniczący, dr Anna Fermus-Bobowiec – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, mec. Marek Mazur, mec. Michał Czerwonka – Prezes Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, apl. radc. Natalia Osidacz-Ciura –Sekretarz.

I miejsce w Konkursie zajął Arkadiusz Sobiech, który tym samym otrzymał nagrodę główną ufundowaną przez Kancelarię Radców Prawnych M. Mazur R. Kościelska-Mazur s.c., nagrodę ufundowaną przez Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, nagrodę ufundowaną przez Wydawnictwo Od.Nowa, a dodatkowo nagrodę publiczności ufundowaną przez Księgarnię Internetową „Naukowa.pl”. II miejsce zajął Kamil Durnaś, III miejsce zajęła Aleksandra Klimek, IV miejsce zajęła Julia Śnioch, V miejsce zajęła Aleksandra Żaczek.

Serdecznie gratulujemy finalistom Konkursu.