Dnia 22 maja 2017 roku oficjalnie zakończyła się III edycja konkursu prawniczego „Sprzeciw!”. Zwycięską drużyną został reprezentacja II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Jury konkursowe wysoko oceniło przygotowanie merytoryczne uczestników, pewność siebie i siłę argumentacji.

Konkurs prawniczy „Sprzeciw!” jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce, który pozwala uczniom wcielić się w rolę uczestników procesu: stron, profesjonalnych pełnomocników i świadków. Podczas symulacji procesowych, rozgrywających się w specjalnie zaadaptowanych salach, mają oni niepowtarzalną okazję, by zaprezentować wiedzę na temat przepisów prawa, wykazać się sztuką argumentacji i szybkością reakcji – tym, co cechuje każdego dobrego prawnika.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wraz z Fundacją „Znam Prawo” objęły patronat nad wydarzeniem oraz ufundowały nagrody dla uczestników.