W dniu 14 kwietnia 2016 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, w ramach XXIV Tygodnia Prawników, miejsce miał Wielki Finał „Gier Prawniczych”, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL.

Wydarzenie to polegało na symulacji postępowania sądowego, prowadzonego przez zawodowy skład sędziowski, w strony którego wcieliły się dwie drużyny studentów prawa. W bieżącej edycji Konkursu przedmiotem postępowania sądowego było żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Wydarzenie to objęła patronatem Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie przy współudziale Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Znam Prawo, zapewniając studentom wsparcie logistyczne i rzeczowe. Z ramienia Fundacji w powyższym wydarzeniu uczestniczyli Sekretarz Zarządu radca prawny Katarzyna Filipek oraz Wiceprezes Zarządu radca prawny Andrzej Pruszkowski.

Zwycięzcom gratulujemy!