Europejski Dzień Prawnika ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) ma na celu promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także promowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Tegorocznym tematem Europejskiego Dnia Prawnika jest wpływ nowych technologii na wykonywanie zawodu prawnika i świadczenie usług prawnych dla społeczeństwa.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Prawnika radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie spotkali się z młodzieżą szkolną i przeprowadzili lekcje prawa m.in. na temat zmian, jakie zachodzą w zawodzie prawników na skutek rozwoju cyfryzacji i postępu technicznego.

W organizację tegorocznej edycji wydarzenia zaangażowana była Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”. Mec. Bożena Bakalarz, mec. Andrzej Pruszkowski, mec. Michał Czerwonka, mec. Konrad Jaeschke odwiedzili: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Szkołę Podstawową nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie z oddziałami gimnazjalnymi, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.