Europejski Dzień Prawnika ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) ma na celu promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także promowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Prawnika radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie spotkali się z młodzieżą szkolną i przeprowadzili lekcje prawa.

Lekcje zostały przeprowadzone w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza,  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie,  IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą, Zespół Szkół w Poniatowej Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Szkoły dla Dorosłych, Zespół Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Lublinie.

Grono radców prawnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach Europejskiego Dnia Prawnika 2018: Agnieszka Merwa, Justyna Szymala – Gotner, Igor Stasiuk, Przemysław Pyda, Mateusz Zaród,  Michał Czerwonka, Edyta Szałacha-Małysz, Małgorzata Szreniawska, Bogna Bakalarz, Elżbieta Owczarek, Małgorzata Milczek.

Fundacja „Znam Prawo” składa podziękowania mec. Małgorzacie Szreniawskiej za zaangażowania w organizację wydarzenia.