Priorytetem działania Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także promowanie zawodu radcy prawnego.

W sposób ciągły podejmowane są działania mające na celu obecność radców prawnych zaangażowanych w działania Fundacji w mediach, na poziomie lokalnym oraz krajowym. Obecność w programach publicystycznych, informacyjnych, interwencyjnych gwarantuje rzetelny przekaz w zakresie obowiązujących przepisów prawa, realną ocenę konkretnego stanu faktycznego, przekazanie profesjonalnej opinii.

Cele te realizowane są na bieżąco poprzez cykliczne wizyty członków zarządu Fundacji w lokalnych mediach w charakterze ekspertów oraz gości programów informacyjno – publicystycznych. Dnia 6 października 2016 roku prezes Fundacji r.pr. Michał Czerwonka wziął udział w charakterze eksperta w programie „Poranek między Wisłą i Bugiem” emitowanym przez TVP 3 Lublin. Tematem programu była problematyka edukacji prawnej oraz porady eksperckie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.