Edukacja prawna najmłodszych w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest skutecznym działaniem profilaktycznym,  zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu, uczy świadomości prawnej oraz co bardzo istotne kształtuje poczucie odpowiedzialności szacunku dla prawa i wartości.
Jedną z form działań edukacyjnych prowadzonych przez radców prawnych OIRP Lublin są lekcje pt. „Radca prawny – kto to taki”.

Program zajęć, tematyka, sposób przekazania wiedzy, wykorzystane materiały – to autorski pomysł i realizacja Pani Mecenas Anety Bernat.

Ostatnie zajęcia według autorskiej formuły Mec. Anety Bernat odbyły się w maju 2016 roku. Uczestniczyli w nich uczniowie  klas pierwszych – m.in. Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie. Spotkania trwają ponad trzy godziny. Podzielone są na następujące części:

  • Radca prawny – kto to taki? Jakie mamy zawody prawnicze w Polsce;
  • Po co nam sądy? Przybliżenie zasad funkcjonowania sądy;
  • Przybliżenie znaczenia m.in. takich pojęć jak: Temida, Toga, Paragraf, Kodeksy i inne;
  • Sąd nad Wilkiem z Czerwonego Kapturka – inscenizacja procesu sądowego z udziałem dzieci.

Dzieci w trakcie zajęć otrzymały: specjalnie opracowane przez rysownika materiały, poradniki „Dziecko w Sądzie” i oczywiście książki z bajką o Czerwonym Kapturku.