Mając na uwadze rolę i znaczenie mediów, w szczególności telewizji w dotarciu do jak największej liczby odbiorców, dnia 19 grudnia 2016 roku po raz kolejny przedstawiciel Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie był gościem programu telewizyjnego „Poranek między Wisłą a Bugiem” emitowanego w paśmie porannym TVP 3 Lublin.

Wizyta w telewizji składała się z dwóch części. W części pierwszej mec. Michał Czerwonka miał dyżur telefoniczny (odpowiedzi na pytania dzwoniących telewidzów) w zakresie praw konsumenta, w szczególności umów zawieranych na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa. W drugiej części programu, podczas rozmowy z redaktor prowadzącą program – poruszone zostały kwestie związane z celami realizowanymi przez Fundację, podnoszeniem świadomości prawnej, edukacji prawnej realizowanej podczas spotkań radców prawnych z młodzieżą oraz niedawnego porozumienia patronackiego Fundacji „Znam Prawo” z XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.