W grudniu 2016 roku członek zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” mec. Andrzej Pruszkowski przeprowadził w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej serię zajęć edukacyjnych dla uczniów. Główną tematyką spotkań były: zagrożenia związanych z korzystaniem z Internetu przez młodzież.

Szczegółowo omówione zostały konsekwencje prawne jakie mogą ponosić uczniowie w związku z niewłaściwym zachowaniem w mediach społecznościowych. Zajęcia były przeprowadzone w trzech turach. Oddzielnie dla poszczególnych roczników gimnazjum. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie Gimnazjum (około 350 osób).

W czasie zajęć omówiono: kwestie związane z: cyberprzestępczością, cyberprzemocą (agresją elektroniczną), prawami ofiar przestępstwa, prawem do ochrony życia prywatnego wynikającym z art. 47 Konstytucji RP, naruszeniem dóbr osobistych (art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego), zniesławieniem (art. 212 kk), znieważeniem (art. 216 kk), Trollowaniem (różnego typu nieprzyjazne zachowania wobec innych uczestników Internetu, które mają na celu rozbicie prowadzonej dyskusji), flamingiem (celowe zaognienie wymiany zdań), groźbą karalną (art. 190 kk), stalkingiem (uporczywe nękanie innych za pomocą nowych technologii np.: zakładanie fałszywego profilu w celu ośmieszenia poszkodowanego), Phishingiem (wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych), Spoofingiem (szereg technik zmierzających do podszycia się do podszycia pod kogoś innego w sieci), nielegalnym uzyskaniem informacji (art. 267 kk), szkodami w bazach danych (art. 268a kk), oszustwami komputerowymi (art. 287 kk). W podsumowaniu zajęć wskazano, gdzie można szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą cyberprzemocy.

Placówki edukacyjne chcące nawiązać współpracę z Fundacją we wskazanym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.