Fundacja „Znam Prawo” od ponad czterech lat realizuje „lekcje prawa” dla uczniów. Podczas zajęć w placówkach oświatowych województwa lubelskiego radcowie prawni skupieni przy Fundacji „Znam Prawo”, bardzo często podejmują z uczniami tematykę aktywnego udziału w życiu publicznym, społecznym, obowiązkach i prawach obywatela.

Na pytanie: dlaczego należy głosować – uczniowie lubelskich szkół podczas lekcji prawa odpowiadali:

  • „Wykorzystajmy przysługujące nam prawa”
  • „Wpływajmy na otaczającą nasz rzeczywistość”
  • „Nie pozwólmy na wmówienie nam, że pojedynczy głos nie ma znaczenia”
  • „Oddanie głosu w wyborach to mój obowiązek jako obywatela”
  • „Głosując dostaję  prawo do oceny  działań polityka i rozliczenia go ze złożonych obietnic”
  • „Głosując biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje w moim kraju i wokół nas”

Udział w wyborach jest kluczowy dla budowania sprawnego i skutecznego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie definiowane jest jako jedna z kluczowych i zarazem wyróżniających idei normatywnych europejskiej myśli i praktyki polityczno-ustrojowej, określająca szczególną strukturę działań, więzi społeczno-kulturowych i przekonań moralno-politycznych, jaką w poczuciu samodecydowania o sobie, odpowiedzialnej troski za dobro wspólne oraz jakość życia publicznego stworzyli członkowie określonego społeczeństwa.(https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/spoleczenstwo-obywatelskie;3978369.html – dostęp 01.06.2020r.)