Zachęcamy do wskazania naszej Fundacji – jako podmiotu uprawnionego do otrzymania 1%  Państwa podatku, poniżej przedstawiamy cele i planowane działania na rok 2019.

Na początku października 2018 roku Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Lublinie „Znam Prawo” otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten otrzymują organizacje działające pro bono, które wszystkie pozyskiwane środki finansowe przeznaczają są na realizację celów statutowych, ważnych społecznie, a ich aktywność skupia się na wspieraniu publicznego dobra.

Formuła organizacji pożytku publicznego wiąże się z licznymi obowiązkami organizacji, w szczególności w przestrzeni sprawozdawczości i transparentności działań, ale jednocześnie pozwala na skorzystanie z szeregu przywilejów. Fundacja „Znam Prawo” będzie mogła m.in.  nieodpłatnie informować o działalności w publicznym radiu i telewizji oraz  otrzymać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki pozyskane w ramach 1% pozwolą na:

  • rozwinięcie działań edukacyjnych prowadzonych przez Fundację, opracowanie doskonalszej metodologii prowadzenia zajęć, nadanie im systematycznego charakteru, wyłonienie koordynatorów poszczególnych obszarów;
  • poprawienie komunikacji z otoczeniem, wzmocnienie przekazu dotyczącego uniwersalnych wartości, które widoczne powinny być w życiu codziennym każdego Obywatela takich jak: Sprawiedliwość, Praworządność, Demokracja.
  • objęcie wsparciem prawnym i edukacyjnym kolejnej grupy odbiorców – Seniorzy,
  • powołanie Szkoły Strażników Prawa. Celem przedsięwzięcia będzie wyposażenie w wiedzę, kompetencje i umiejętności oraz dostarczenie narzędzi do podejmowania przez uczestników szkoleń/konferencji/spotkań edukacyjnych – działań strażniczych, rozumianych jako sprawdzanie jak działają wszelkiego rodzaju władze i administracja publiczna, kontrolowanie tego, jak wydawane są pieniądze z publicznej kasy oraz jak realizowane są konkretne przepisy prawa. Dzięki udziałowi w Szkole Strażników Prawa uczestnicy nabędą kompetencje w zakresie samodzielnego prowadzenia działań strażniczych, będą wiedzieli jak posiadaną wiedzę przekazać innym, staną się liderami w swoich środowiskach i grupach stając na straży praworządności, rzetelności, obiektywizmu, jawności oraz etyki działań polityki, biznesu i mediów.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać numer

KRS: 0000610238

1 %

FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE „ZNAM PRAWO”