Fundacja ZNAM PRAWO ustanowiona została przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Misją Fundacji jest zwiększanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków obywateli. Dążymy do tego, aby każdy obywatel miał świadomość swoich praw i obowiązków oraz umiał skorzystać z nich w pełni, tworząc sprawiedliwe i demokratyczne społeczeństwo.

W szczególności Fundacja ze swoją działalnością wychodzi naprzeciw problemom współczesnego świata pomagając zrozumieć jak znajomość prawa może przyczynić się do zwiększenia efektywnego działania w życiu codziennym.

Nasza Fundacja angażuje się w różne inicjatywy mające za zadanie zwiększenie świadomości prawnej. Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, organizujemy praktyczne warsztaty dla uczniów szkół, prowadzimy symulacje rozpraw sądowych, udzielamy bezpłatnych porad prawnych, pomagamy ofiarom przestępstw w ramach inicjatywny „Niebieski parasol”. W ramach  organizowanych warsztatów, wykładów, zajęć pomagamy zrozumieć podstawowe aspekty prawa, w tym prawa człowieka, kodeksy i regulacje, sposób funkcjonowania polskiego systemu sądownictwa. Jesteśmy dostępni dla osób potrzebujących wsparcia prawnych porad i pomocy. Udzielamy informacji i konsultacji prawnych, pomagając jednostkom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Fundacja „Znam Prawo” obejmuje swoim patronatem szkoły i klasy prawnicze, by pomagać uczniom w odnalezieniu się w skomplikowanym świecie przepisów prawnych.

Skip to content