Chcemy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa, promować zawód radcy prawnego oraz wskazywać zalety i korzyści płynące z profesjonalnej pomocy prawnej.

Fundacja „Znam Prawo” wierzy, że edukacja prawna jest kluczem do rozwoju społeczeństwa opartego na prawach i sprawiedliwości. Razem z naszymi partnerami, wolontariuszami i sympatykami dążymy do stworzenia społeczeństwa, w którym każdy obywatel ma równy dostęp do prawa i jest świadomy swoich praw i obowiązków. W działalność Fundacji zaangażowanych jest wielu radców prawnych, którzy pomagają w przekazywaniu wiedzy. Radcy prawni zorganizowani wokół Fundacji aktywnie uczestniczą w promowaniu różnych zagadnień prawnych po to by przyczyniać się do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Zachęcamy radców prawnych i aplikantów radcowskich do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Jeśli masz ochotę prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą, uczestniczyć w symulacjach prawnych, udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach wydarzeń organizowanych przez Fundację i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie zachęcamy do kontaktu. Fundacja „Znam Prawo” jest tu, aby pomóc i budować lepszą przyszłość opartą na wiedzy i sprawiedliwości.

Skip to content