Korzystamy z wiedzy, profesjonalizmu, zaangażowania i entuzjazmu radców prawnych działających w ramach Fundacji ZNAM PRAWO.

Fundacja „Znam Prawo” angażuje się w różne inicjatywy społeczne związane z prawami człowieka i sprawiedliwością społeczną. Działamy na rzecz walki z dyskryminacją, przemocą oraz nadużyciami prawnymi. Nasza fundacja promuje aktywne uczestnictwo obywateli w życiu społecznym poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat prawnych aspektów ważnych kwestii społecznych.

Skip to content