Wydarzenia

Europejski Dzień Prawnika 2018

Europejski Dzień Prawnika ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) ma na celu promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także promowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Prawnika radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie spotkali się z młodzieżą szkolną i przeprowadzili lekcje prawa.

Lekcje zostały przeprowadzone w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza,  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie,  IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą, Zespół Szkół w Poniatowej Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Szkoły dla Dorosłych, Zespół Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Lublinie.

Grono radców prawnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach Europejskiego Dnia Prawnika 2018: Agnieszka Merwa, Justyna Szymala – Gotner, Igor Stasiuk, Przemysław Pyda, Mateusz Zaród,  Michał Czerwonka, Edyta Szałacha-Małysz, Małgorzata Szreniawska, Bogna Bakalarz, Elżbieta Owczarek, Małgorzata Milczek.

Fundacja „Znam Prawo” składa podziękowania mec. Małgorzacie Szreniawskiej za zaangażowania w organizację wydarzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Tydzień Konstytucyjny 2018

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych na temat znaczenia Konstytucji  w życiu codziennym.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi.

Szczegóły związane z przedsięwzięciem znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia – www.stowarzyszenieholda.pl  Zgłoszeń dokonywać można do 22 października 2018 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Fundacja „Znam Prawo” otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego

Miło nam poinformować o nadaniu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” statusu organizacji pożytku publicznego.

Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia lub fundacje działające pro bono. Wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez Organizacje Pożytku Publicznego przeznaczane są na realizację celów statutowych. Aktywność organizacji skupia się na wspieraniu publicznego dobra. W swojej działalności skupiają ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię na inicjatywy społecznie ważne.

Pod poniższym linkiem znajdują się podstawowe informacje o przywilejach i prawach organizacji pożytku publicznego
https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/10/prawa-i-obowi%C4%85zki-opp.pdf.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Poradnik o mediacji dla prawników

Jako załącznik do niniejszej wiadomości dołączony został Poradnik o mediacji dla prawników – Zestaw narzędzi do doskonalenia mediacji.

Poradnik opracowany został wspólnie przez Europejską Komisję na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) oraz Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Głównym celem niniejszego poradnika jest podniesienie świadomości prawników w zakresie mediacji oraz opisanie różnych wyzwań zawodowych, możliwości i zachęt dla prawników, które wynikają z korzystania z mediacji, oraz przedstawienie korzyści dla klientów.

Zapraszamy do lektury.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej

Dnia 3 października 2018 roku w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych miało miejsce spotkanie przedstawicieli Okręgowych Izb Radców Prawnych, pełniących funkcję koordynatorów ds. edukacji prawnej. Nasza Izba reprezentowana była przez mec. Michała Czerwonkę.

Podczas spotkania omówiono i zaplanowano działania edukacyjne realizowane do końca roku 2018, obejmujące swym oddziaływaniem obszary poszczególnych izb jak i poziom centralny. Omówiono założenia i cele IV edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs wiedzy o prawie. Koordynatorzy dyskutowali nad koniecznymi zmianami w formule Akademii. Omówiono wstępne założenia interaktywnej gry szkoleniowej, która w swych założeniach ma pomóc w podnoszeniu świadomości prawnej dzieci i młodzieży.

Koordynatorzy podzielili się doświadczeniami z poszczególnych izb, realizowanymi projektami, dobrymi praktykami – służącymi edukacji prawnej oraz promocji zawodu radcy prawnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content