Wydarzenia

5 Lubelski Wyścig Kaczek

Pod tą intrygującą nazwą kryje się bardzo ciekawa, widowiskowa i pożyteczna inicjatywa. Wyścig kaczek jest projektem charytatywnym, za pośrednictwem którego organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z dziećmi gromadzą środki na realizację sowich celów statutowych.

www.wyscigkaczek.pl

W tym roku Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ufundowała nagrody dla uczniów szkół, którzy w sposób najaktywniejszy zaangażują się w wyścig. Nagrodami są „Lekcje Prawa” – warsztaty o prawie adresowane do uczniów. Dostosowane są do wieku dzieci i młodzieży wszystkich poziomów szkół.

Celem warsztatów jest pogłębianie wiedzy o prawie, zwiększania świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku wobec prawa. Podczas zajęć poruszana jest tematyka uniwersalnych wartości tj. wolność, demokracja, sprawiedliwość.

Fundacja „Znam Prawo” będzie miała swoich reprezentantów podczas wyścigu VIP (Dwie Niebieskie Kaczki – przedstawione na zdjęciu ilustrującym niniejszą informację). Wyścig odbędzie się 27 maja 2018 roku na terenach zielonych przy Stadionie Arena-Lublin.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

III Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie

Członkowie Zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, po raz kolejny włączyli się w organizację etapu okręgowego Ogólnopolskiej Akademii, który miał miejsce 25 kwietnia 2018 roku. Na poziomie krajowym realizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Ogólnopolski konkurs przeprowadzany jest od 2016 roku.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Etap Okręgowy odbył się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i składał się z części pisemnej i wypowiedzi ustnej na zadany temat.
Do zadania pisemnego przystąpili wszyscy uczestnicy o tej samej godzinie w tym samym dniu w całej Polsce. Na rozwiązanie zadania pisemnego uczestnicy mieli jedną godzinę.
Po etapie pisemnym nastąpił etap ustny.

W tegorocznym etapie okręgowym wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjum województwa lubelskiego.

Zwycięzcami lubelskiego etapu okręgowego zostali:

Szkoły Podstawowe: Magda Godlewska z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu.

Gimnazja: Kamil Krzos z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Gimnazjum nr 6 w Lublinie.

Najlepsi uczniowie z każdego okręgu wezmą udział w finale, który odbędzie się w Warszawie. Na stronie internetowej http://centrumedukacjiprawnej.pl znaleźć można wszystkie informacje na temat konkursu, a także listy uczestników drugiego etapu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Dydaktyczno- Szkoleniowym OIRP w Lublinie odbył się finał II edycji Konkursu wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Konkurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacji „Znam Prawo”. Konkurs skierowany był do studentów z całej Polski studiujących na II, III, IV i V roku studiów na kierunku Prawo.

Wydarzenie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przygotowaniu pracy pisemnej na temat „Granice tajemnicy zawodowej radcy prawnego pozostającego w stosunku pracy w organach administracji publicznej”, natomiast drugi – finałowy polegał na przeprowadzeniu rozmowy i odpowiedzi wyłonionych uczestników, na pytania Jury konkursowego w zakresie tematyki objętej pracą pisemną.

W skład Jury konkursowego weszli: prof. dr hab. radca prawny Arkadiusz Bereza Dziekan Rady OIRP w Lublinie, jako Przewodniczący, dr radca prawny Patrycja Kozłowska-Kalisz Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Lublinie, radca prawny Marek Mazur, radca prawny Ireneusz Misiejuk Wiceprezes Fundacji „Znam Prawo” oraz aplikant radcowski Karolina Kalinowska, pełniąca funkcję Sekretarza.

Pierwsze miejsce w Konkursie zajęła Magdalena Pieczniak studentka II roku Prawa z Wydziału Prawa i Administracji UMCS, zaś nagrodą dla zwyciężczyni jest płatna miesięczna praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie. Pani Magdalena Pieczniak została także laureatką nagrody publiczności wyłonioną w drodze tajnego głosowania otrzymując voucher na książki, fundatorem tej nagrody jest księgarnia Naukowa. Wszyscy finaliści otrzymali vouchery na książki, dyplomy oraz drobne upominki.

Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. prof. dr hab. Anna Przyborowska- Klimczak- Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny Halina Ejsmond- Zając- członek Prezydium Rady OIRP w Lublinie oraz dr radca prawny Monika Kępa Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Profesji Prawniczych. Przybyli także radcowie prawni, aplikacji radcowscy i studenci.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Kolejna Szkoła Partnerem Fundacji

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” podpisała kolejne porozumienie o współpracy. Do grona partnerów dołączyło XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, mające swoją siedzibę przy ul. Ignacego Rzeckiego 10.

Strony partnerstwa zadeklarowały gotowość wspierania i rozwijania współpracy w zakresie poszerzania i pogłębianie wiedzy o prawie uczniów, zwiększania świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Pierwsza zajęcia z uczniami odbyły się 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie OIRP Lublin, w ośrodku dydaktyczno – szkoleniowym. Pierwsze zajęcia obejmowały swoim programem: charakterystykę i podział zawodów prawniczych, przybliżenie zawodu i uprawnień radców prawnych, uczniowie podejmowali refleksję na temat uniwersalnych wartości tj. prawo, wolność, demokracja, sprawiedliwość. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali upominki. Pierwsze zajęcia poprowadzone zostały przez mec. Michała Czerwonkę.

W ramach zawartego porozumienia, w przyszłości radcowie prawni „zaprzyjaźnieni” z Fundacją, prowadzić będą wykłady, realizować zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów Liceum. Świadczyć będą również pomoc w prezentacji wiedzy prawnej na terenie szkoły.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content