Wydarzenia

IV edycja Konkursu Wiedzy o Prawie – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Po raz kolejny młodzi ludzie interesujący się prawem wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Prawie organizowanym przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej uczniów, zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji oraz przygotowanie uczniów do egzaminów w zakresie przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII szkół podstawowych województwa lubelskiego. Do rywalizacji w II etapie zgłosiło się 18 zespołów.

Honorowy patronat nad zmaganiami konkursowymi objął Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Lublinie. W jury etapu finałowego konkursu zasiadali prof. dr hab. Dariusz Dudek, Małgorzata Bednara-Kowal przedstawiciel Izby Notarialnej oraz mec. Michał Czerwonka z ramienia Fundacji „Znam Prawo”.

Co warte podkreślenia wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa. Po raz pierwszy w etapie finałowym miała miejsce dogrywka. Wyniki Konkursu Wiedzy o Prawie 2018 przedstawiają się następująco: I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Świdniku, II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie, III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Dyżur ekspercki – TVP 3 Lublin

21 lutego 2018 roku po raz kolejny przedstawiciel Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie był gościem programu telewizyjnego, emitowanego w paśmie porannym TVP 3 Lublin.

Tym razem dyżur ekspercki w studiu telewizyjnym związany był z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19.02.2018 – 25.02.2018). Dyżur ekspercki mec. Michała Czerwonki składał się z kilku części. Pomiędzy dwoma rozmowami na żywo z prowadzącymi, miał miejsce dwugodzinny dyżur telefoniczny, dedykowany w szczególności osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jednym z priorytetów działania Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także promowanie zawodu radcy prawnego. Cel ten realizowany jest na bieżąco poprzez cykliczne wizyty członków zarządu Fundacji w lokalnych mediach w charakterze ekspertów oraz gości programów informacyjno – publicystycznych oraz wypowiedzi na łamach prasy lokalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie we współpracy z Fundacją OIRP „Znam Prawo” oraz Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającym przy Stowarzyszeniu AGAPE w Lublinie. Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane będą również w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów w różnych miejscach kraju są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Wykaz podmiotów i organizacji świadczących pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym—lista-podmiotow-i-organizacji/

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Spotkanie Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

W dniach 26-28 stycznia 2018 r. w Radomiu odbyło się spotkanie Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym ze standaryzacją zasad mediacji w poszczególnych Ośrodkach, a także kwestii umacniania marki Sieci, ze szczególnym nastawieniem na promowanie radców prawnych jako profesjonalnych mediatorów.

Spotkanie połączone było ze szkoleniami z zakresu współpracy z sądem, „poszerzania tortu mediacyjnego” oraz efektywności w komunikacji w mediacji. Całe wydarzenie organizowane było przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP, przy nieocenionym zaangażowaniu Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach Andrzeja Głogowskiego (Radom podlega terytorialnie pod OIRP w Kielcach), który włożył wiele trudu organizacyjnego w zadbanie o atmosferę spotkania.

Ośrodek Mediacyjny OIRP w Lublinie, w czasie spotkania reprezentowali radca prawny Katarzyna Filipek oraz radca prawny Ireneusz Misiejuk.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Podsumowanie – Szkolenie z zakresu mediacji dla kandydatów na mediatorów

W dniach 13 i 20 stycznia 2018 miało miejsce szkolenie z zakresu mediacji dla kandydatów na mediatorów, organizowane przez Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”. Szkolenie przybliżało tematykę mediacji w dwóch obszarach: prawnym oraz psychologicznym.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

 • Procedury mediacyjne w Polsce i na świecie,
 • Zasady prowadzenia mediacji gospodarczych,
 • Rola pełnomocników stron w procesie mediacji,
 • Sporządzanie umowy o przeprowadzenie mediacji gospodarczej, zawieranie kontraktu, rola spotkań na osobności,
 • Ugody mediacyjne i ich aspekty prawne,
 • Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • Rodzaje i zastosowanie mediacji,
 • Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora,
 • Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji,
 • Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne,
 • Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),
 • Ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna,
 • Specyfika konfliktów rodzinnych rozwiązywanych w postępowaniu mediacyjnym,
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji rodzinnej, sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej (nierównowaga stron, przemoc, opór) i sposoby radzenia sobie.

W szkoleniu wzięło udział 35 osób. Planowane są kolejne edycje szkoleń z zakresu mediacji. Wszystkie informacje dotyczące terminów planowanych szkoleń, zakresów tematycznych, trenerów – publikowane będą na stronach Fundacji „Znam Prawo”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content