Wydarzenia

Lekcje Prawa z Najmłodszymi

Jedną z nagród Konkursu „Jak wyobrażam sobie pracę radcy prawnego”, zorganizowanego w tym roku dla uczniów szkół podstawowych przez Fundację OIRP „Znam Prawo”, są lekcje prawa realizowane przez radców prawnych w placówkach laureatów konkursu.

W dniu 14 czerwca 2017 roku „Lekcja Prawa – Nagroda” odbyła się w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie. Uczestnikami lekcji byli uczniowie 1 klasy. Interesującymi i inspirującymi były opinie Dzieci na temat: praworządności, znaczenia i roli prawa, demokracji.

Edukacja prawna najmłodszych w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest skutecznym działaniem profilaktycznym, zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu, uczy świadomości prawnej oraz co bardzo istotne kształtuje poczucie odpowiedzialności i szacunku dla prawa i wartości.

Działania edukacyjno – informacyjne o wskazanym powyżej charakterze są niezmiennie jednym z priorytetów Fundacji OIRP „Znam Prawo”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Prawników Lublin 2017

XXVIII Ogólnopolska Spartakiadzie Prawników odbędzie się w Lublinie w dniach 13 – 17 września 2017 roku. Organizatorem wydarzenia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, a współorganizatorami Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” oraz Stowarzyszenie Ogólnopolska Spartakiada Prawników Lublin 2017 z siedzibą w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zmaganiach sportowych oraz imprezach towarzyszących. Zapisy już trwają.

Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.spartakiada2017.lublin.pl oraz www.facebook.com/spartakiada2017.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Finał konkursu prawniczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – „Sprzeciw!”

Dnia 22 maja 2017 roku oficjalnie zakończyła się III edycja konkursu prawniczego „Sprzeciw!”. Zwycięską drużyną został reprezentacja II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Jury konkursowe wysoko oceniło przygotowanie merytoryczne uczestników, pewność siebie i siłę argumentacji.

Konkurs prawniczy „Sprzeciw!” jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce, który pozwala uczniom wcielić się w rolę uczestników procesu: stron, profesjonalnych pełnomocników i świadków. Podczas symulacji procesowych, rozgrywających się w specjalnie zaadaptowanych salach, mają oni niepowtarzalną okazję, by zaprezentować wiedzę na temat przepisów prawa, wykazać się sztuką argumentacji i szybkością reakcji – tym, co cechuje każdego dobrego prawnika.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wraz z Fundacją „Znam Prawo” objęły patronat nad wydarzeniem oraz ufundowały nagrody dla uczestników.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Ogólnopolska Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów

Za nami kolejna edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów jest częścią programu edukacyjnego „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017 realizowanego Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.

Członkowie Zarządu Fundacji Okręgowej Izby radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” po raz kolejny włączyli się w organizację etapu okręgowego Ogólnopolskiej Akademii, który miał miejsce 25 kwietnia 2017 roku. Etap Okręgowy odbył się w siedzibie Ośrodka Dydaktyczno – Szkoleniowego OIRP Lublin.

Laureatami etapu zostało sześciu uczniów, reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja. Zwycięzcami zostali: Henrykowski Michał (Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Skrudkach), Godlewska Magda (Szkoła Podstawowa nr 1 w Terespolu), Pikuła Wiktor (Szkoła Podstawowa nr 1 w Terespolu), Kawka Julia (Gimnazjum w Żyrzynie), Koryciński Filip (Publiczne Gimnazjum w Zalesiu), Komorowska Karolina (Gimnazjum w Poniatowej).

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży, propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content