Na mocy umowy o współpracę zawartej 25 listopada 2016 roku pomiędzy Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie a XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Fundacja „Znam Prawo” objęła patronat nad profilem klas nauk społecznych.