Wydarzenia

II edycja Tygodnia Konstytucyjnego

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” informuje oraz zaprasza do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 17-23 października 2016 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem objęła Prof. Ewa Łętowska.

W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy – radcowie prawni, adwokaci, sędziowie prokuratorzy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi oraz aplikanci, przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane jest świadome obywatelstwo i zachęcanie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

Spotkania w szkołach odbywać się będą w ramach jednej godziny lekcyjnej. Prowadzący otrzymają przykładowy scenariusz lekcji oraz pomoce metodologiczne.

Z informacji podawanych przez organizatora, w pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku wzięło udział 215 szkół i 270 prawników w całej Polsce. W lekcjach dotyczących Konstytucji uczestniczyło 12 800 uczniów.

Pełne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresami: www.stowarzyszenieholda.pl w zakładce „projekty”, http://www.stowarzyszenieholda.pl/pl/projekty/tydzie%C5%84-konstytucyjny

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej. Debata publiczna na temat rozwoju edukacji prawnej

W dniach 22 – 23 września 2016 roku w Poznaniu miało miejsce kilka ciekawych, potrzebnych i inspirujących wydarzeń korespondujących z przedmiotem i celami działalności Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych zorganizowało:

  • Spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej CEP KRRP
  • Debatę publiczną na temat rozwoju edukacji prawnej
  • Konferencję poświęconą włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej

Dnia 23 września 2016 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbyło się spotkanie koordynatorów ds. edukacji prawnej reprezentujących Okręgowe Izby Radców Prawnych. Spotkanie koordynatorów miało charakter roboczy, a jego celami było podsumowanie Pierwszej Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, omówienie metod i sposobów finansowania edukacji prawnej, podsumowanie działań w obszarze edukacji prawnej realizowanych w poszczególnych OIRP oraz przyjęcie programu i harmonogramu kolejnych działań podnoszących świadomość prawną.

Celem debaty publicznej na temat rozwoju edukacji prawnej było budowanie partnerstwa społecznego na rzecz edukacji prawnej i wypracowanie instrumentarium realizacyjnego edukacji prawnej, które nie jest określone ustawą z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Debata odbyła się z udziałem m.in. Prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego, europoseł Krystyny Łybackiej, Jędrzeja Solarskiego (wiceprezydenta Poznania), Teresy Karczyńskiej-Szumilas (Iustitia), Macieja Sopołko (Helsińska Fundacja Praw Człowieka),Michała Łachecklego, Alicji Okrucińskiej, Anna Wiktorow (ELSA Poland) oraz nauczycieli, studentów i uczniów. Spotkanie poprowadziła mec. Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Konferencja „Mediacje w szkole – kształtowanie odpowiedzialnych postaw uczniów i pozytywnych relacji w środowisku szkolnym” poświęcona była włączeniu do edukacji prawnej tematyki mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie wprowadzającym: „Mediacje rówieśnicze – atut wychowawczy – z perspektywy dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego oraz warsztatach nt. wykorzystania mediacji w procesie zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych, miejsca mediacji w pracy kadry pedagogicznej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Fundacja OIRP Lublin „Znam Prawo””reprezentowane były podczas wskazanych spotkań przez prezesa fundacji mec. Michała Czerwonkę.

Informacje o celach i realizowanych przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Radcy Radców Prawnych zadaniach – można znaleźć pod adresem http://centrumedukacjiprawnej.pl/.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content